Husse med knähundar

**Vi anser att det är av stor vikt att..   


•  föräldrarna är sunda hundar, både mentalt och fysiskt.     


•  Vårt mål är även att valparna skall komma till bra hem,     


• där de blir väl omhändertagna,   


• behandlas med respekt,   


• får god omvårdnad samt   


•  fostras med mjuk men fast hand     


* Målet med vår uppfödning av Rhodesian Ridgeback   


* Vi vill ta till vara, förvalta och föra vidare även förstärka de goda egenskaperna hos rasen,

      • bra mentalitet och fysiskt starka  hundar


Man äger inte en  Rhodesian Ridgeback utan man lever ihop  Har man en Rhodesian vill man gärna ha en till efter ett par år. Vi har nu 2 st Rhodesian tikar, vi hade 4 Rhodesian Ridgebacktikar till början av 2022,

Damisi äldst i flocken lite mer än 14 år, hon fick somna in 2/2-22 pga akut sjukdom. Hennes dotter Wonna blev hastigt sjuk, det gick så fort, 29 juni -22 fick Wonna somna in. 2 av våra älskade hundar finns kvar i våra hjärtan......

Valpträff med G-kullen